بکتاش ایشچی: محمد اشرف غنی اقتدار را برای خدمت می‌خواهد

گفت‌وگوگردان: محمد عالم کوهکن

بکتاش ایشچی مسوول کمیته‌ی روابط عامه‌ی حزب جنبش نوین مردم افغانستان و نماینده‌ی مردم ولایت جوزجان در ولسی جرگه اخیراً با دوکتور محمد اشرف غنی رییس جمهوری دولت اسلامی افغانستان در اقامتگاه ایشان دیدار کرده، روی مسایل مهم کشوری و انتخابات بحث مفصلی داشت. در پایان این دیدار بکتاش ایشچی به نمایندگی از هیأت رهبری حزب حمایت و پشتیبانی خویش را از نامزدی محمد اشرف غنی در انتخابات ریاست جمهوری اعلان کرد.

هفته نامه‌ی اولوس در این رابطه با بکتاش ایشچی مصاحبه‌ای انجام داده که متن کامل این مصاحبه را در زیر می‌خوانید:

پرسش: حزب جنبش نوین مردم افغانستان حمایت خودرا از نامزدی محمد اشرف غنی اعلان کرد. چه دلایل و ملاحظاتی برای اتخاذ این تصمیم داشتید؟

پاسخ: حزب جنبش نوین مردم افغانستان در انتخابات ریاست جمهوری حمایت خود را از تکت دولت‌ساز اعلان کرد. موارد زیر از انگیزه‌ها و دلایل اساسی حمایت ما از تکت انتخاباتی دولت‌ساز شمرده می‌شود:

  1. هم‌خوانی و نزدیکی مرامنامه‌ی حزب ما با برنامه های محترم محمد اشرف غنی
  2. افراد زورگو، قلدر و چهره های قانون شکن در بعضی از تکت های مطرح انتخاباتیِ دیگر وجود دارند که هم‌سویی مارا با این تکت ها منتفی می‌کرد؛ خوشبختانه تکت انتخاباتی دولت‌ساز فارغ از این قماش افراد است.
  3. بررسی ها و تحقیقاتی که ما انجام دادیم، در دَور نخست حکومتداری محترم محمد اشرف غنی، جناب شان تبعیض مثبتی را در برابر قشر بزرگ زنان که نیمی از پیکر جامعه‌ی ما را تشکیل می‌دهند، قایل شدند؛ حالا در قدمه های مختلف تشکیلات حکومت حدود 28% کارمندان را خانم ها تشکیل می‌دهند. و این تعداد قابل ملاحظه‌یی است که در هیچ زمان خانم های مملکت به این پیمانه در ادارات دولتی حضور نداشتند.
  4. جوانان افغانستان از پتانسیل وانرژی بسیار بالایی برخورد استند، این قشر آگاه مسایل را آگاهانه و نقادانه تحلیل و بررسی می‌کنند و تصمیم می‌گیرند. مطالعۀ ما نشان می‌دهد که بخش بزرگی از این قشر که متفاوت می‌اندیشند، به حمایت از نامزدی محمد اشرف غنی قرار دارند.
  5. دلایلی را که برشمردیم شانس پیروزی تکت انتخاباتی دولت‌ساز را در حد بالایی تضمین می‌کند. از جانب دیگر حزب ما یک حزب سیاسی نو پا و جوان است. برای امروز و آینده‌ی حزب ما بودن در کنار تیم انتخاباتی که مشترکات زیاد برنامه‌ای با ما دارد و از امکانات بلند برنده شدن نیز برخوردار است. مهم پنداشته می‌شود.

پرسش: شما امروز (چهارشنبه، 21 سنبله) به نمایندگی از هیأت رهبری حزب جنبش نوین مردم افغانستان با محمد اشرف غنی در اقامتگاه وی دیدار و ملاقات کردید، روی چه شرایطی در رابطه به حمایت تان از نامزدی ایشان صحبت کردید. آقای غنی چه وعده‌هایی به شما داد؟

پاسخ: ما چند خواست مشخص داشتیم:

  1. اعضا، فعالین و هواداران حزب ما از جمله قشر جوان باید در حکومت آینده‌ی جناب محمد اشرف غنی از جایگاه و موقف شایسته برخوردار باشند.
  2. از جناب غنی خواستیم، در صورت پیروزی تکت انتخاباتی دولت‌ساز که بدون شک پیروز و برنده‌ی انتخابات است، حزب جنبش نوین مردم افغانستان شامل پروتول سیاسی در سطح بلند دولت و حکومت باشد، رهبری حکومت و دولت در بحث تصمیمگیری مهم کشوری آرا، نظریات و مشوره ها‌ی حزب مارا بگیرد و ما در تصامیم بزرگ و سرنوشت ساز ملی سهیم باشیم.
  3. حکومت آقای غنی در آینده در مورد تأمین امنیت مناطق جنگ زده توجه بیشتر به خرج دهد، به خصوص در امر تحکیم امنیت ولایت های شمال و شمال‌شرق کشور که در سال های اخیر آسیب های فراوان از جنگ دیده است، بیشترین توجه را مبذول کند. حزب ما در امر مشوره و ارایه‌ی نظریات سازنده در این بخش با حکومت از نزدیک همکاری خواهد کرد.
  4. حکومت آینده‌ی محترم محمد اشرف غنی در کار جابه جایی کادر های شایسته در ولایات یاد شده به شمول فعالین، اعضا و هواداران حزب جنبش نوین مردم افغانستان توجه کند و در این راستا از مشوره های سازنده‌ی حزب ما استفاده کند.

پرسش: چه دلایلی برای پیروزی تکت انتخاباتی دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی در انتخابات ریاست جمهوری دارید؟

پاسخ: تحقیقات و ریسرچ هایی که تا کنون صورت گرفته بیانگر آن است، که تیم دولت‌ساز در دور اول انتخابات ریاست جمهوری برنده می‌شود. رقبای دیگر انتخاباتی محمد اشرف غنی در افغانستان در حدِ تکت انتخاباتی دولت‌ساز مطرح نیستند. قابلیت مانور در کارزار های انتخاباتی را به پیمانه‌ی تیم دولت‌ساز ندارند. فکر می‌شود که تیم ثبات و هم‌گرایی در یک حدِ معینی امکانات آوردن رای را خواهد داشت، اما به دلیل موجودیت جنگ‎سالاران مشهور و معلوم‌الحال که مردم افغانستان از آن‌ها خاطره‌ی خوش ندارند، شانس برنده شدن این تیم منتفی است.

ما باور کامل داریم که بخش بزرگ قشر روشن جامعه، تحصیلکرده ها و به ویژه نسل جوان و خانم‌ها در انتخابات ریاست جمهوری از تیم دولت‌ساز حمایت و پشتیبانی می‌کنند، بدون شک ما خوشبین استیم که با حمایت حزب ما این تیم در دوران اول انتخابات برنده‌ی میدان است. هم‌چنان تیم پیروز دولت‌ساز نه تنها دولت می‌سازد، بل‌که تاریخ سازی نیز خواهد کرد. در آینده‌ـ در زمان اقتدار این تیم مردم ما شاهد تطبیق قانون، برقراری امنیت و رفاه خواهند شد.

از سوی دیگر اگر منصفانه داوری کنیم، محمد اشرف غنی در دور اول ریاست جمهوریِ خود کار های بزرگ و اساسی را در ساخت زیر بناها، توسعه‌ی تجارت و اقتصاد، تقویت نیرو های امنیتی، تحکیم مناسبات با کشور های منطقه و جهان انجام داد. در شرایطی که دولت و مردم ما درگیر جنگ های نیابتی تحمیل شده اند، غنی دستاورد های قابل حساب دارد که نباید از کنار آن بی تفاوت بگذریم.

پرسش: از دید شما تفاوت های برجسته‌ی محمد اشرف غنی با دیگر نامزد های ریاست جمهوری در چه است؟

پاسخ:  دوکتور اشرف غنی در سطح ملی و بین‌المللی کار کرده، تجربه‌ی کافی مدیریت و رهبری دارد. افزون بر آن یک دور رییس جمهور افغانستان بود. نیت خیر و نیک برای افغانستان دارد. سن و سالش بالاست، به زر اندوزی و قدرت تمایل ندارد. اقتدار قانونی را برای خدمت به مردمش می‌خواهد. دست‌اش به خون ملت و مردم آلوده نیست. هیچ‌گاه در منازعات و کشمکش‌های داخلی طرف واقع نشده است. او در نزد جامعه‌ی ما به عنوان انسان دموکرات، تحصیلکرده، با اراده برای خدمتگزاری برای مردم افغانستان شناخته شده است، از حمایت بین‌المللی نیز برخوردار است. ما شانس مؤفقیت ایشان را بیشتر از دیگران می‌دانیم.

پرسش: اگر محمد اشرف غنی در انتخابات پیروز شود، مناسبات حزب جنبش نوین مردم افغانستان با دولت ایشان چگونه خواهد بود؟

پاسخ: ما با دوکتور محمد اشرف غنی قَول و قرار کردیم. آن‌ها نیز یک سلسله تعهداتی به ما دارند، در بخش بازسازی و در راستای استخدام کادر های حزب ما و دیگر کادر های شایسته‌ی وطن اقدامات عملی خواهند کرد و جایگاه حزب جنبش نوین مردم افغانستان در حکومت آینده‌ی ایشان برجسته خواهد بود.  حزب ما شامل پروتوکل سیاسی خواهد شد. روابط سیاسی ما به منظور حمایت یک دیگر تا پایان کار حکومت هم‌چنان ادامه خواهد داشت.

پرسش: تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زمان زیادی باقی نمانده است، شما در این زمان کوتاه چگونه کمپاین می‌کنید؟

پاسخ: هسته های سیاسی حزب ما در ولایات موجود و فعال استند. فعالین حزبی و هواخواهان حزب ما در ولایات آماده‌‌ی انجام کمپاین استند. در مناطقی که حزب ما نفوذ و مؤثریت بیشتر دارد، همایش های بزرگ کمپاینی را برگزار می‌کنیم. با افراد متنفذ، نخبه‌ها، قشر روشن جامعه، زنان و جوانان از نزدیک کار می‌کنیم، توجه مهاجرین و بیجا شدگان داخلی را جلب خواهیم کرد. ناظرین ما در روز انتخابات برای ضمانت شفافیت در انتخابات صادقانه کار و فعالیت خواهند کرد.

در بخش تبلیغ برنامه های انتخاباتی نامزد مورد نظر خود و پخش پیام‌های انتخاباتی وی از رسانه های که در اختیار داریم بیشتر استفاده خواهیم کرد. ما هفته نامه‌ی اولوس ارگان نشرات حزب را در اختیار داریم که در روز های کمپاین با تیراژ بلند همه روزه منتشر خواهیم کرد. و از نشرات تلویزیون “بېک” در ولایت جوزجان در کار کمپاین استفاده‌ می‌کنیم.  بدون شک ما وسایل و امکانات مؤثر در دست داریم که مردم را تشویق و ترغیب کنیم تا جوقه‌ـ جوقه به پای صندوق های رای بیایند و به کاندیدای مورد نظر ما رای بدهند.

پرسش: برخی ها تصور می‌کنند که حزب جنبش نوین مردم افغانستان با دولت آقای غنی ارتباط تنگاتنگ دارید، این‌ تصور درست است؟

پاسخ: حزب جنبش نوین مردم افغانستان یک حزب سیاسی جوان است و چند ماه پیش به عنوان حزب رسمی جواز فعالیت خودرا از طریق وزارت محترم عدلیه به دست آورد. در گذشته ما با جناب رییس صاحب جمهور هیچ‌گونه تعامل سیاسی نداشتیم. ما دیدگاه های خودرا از طریق رسانه ها، تریبون پارلمان و نشرات رسانه های خود پخش و نشر کرده ایم. تازه تصمیم گرفتیم که از نامزدی آقای غنی در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کنیم. تکرار می کنم، در گذشته رابطه‌ی خاصی بار ارگ و شخص رییس جمهوری نداشتیم.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *